Dünya Şehirleri

Sanatçı geleneksel minyatür üslubunu çağımızla harmanlayarak bazı günümüz modern şehirlerini konu alan eserler vermiştir

Eserlerden seçkileri sağa kaydırarak görüntüleyebilirsiniz >>>